Le Pavegnon werkt niet met klassen, waarin je elk jaar op een hoger niveau les krijgt, maar (afhankelijk van de individuele ontwikkeling) met 4 niveaugroepen.

Elk half jaar toetst de docent via beoordelingen de ontwikkeling aan het gemiddelde niveau van de groep. Daaruit ontstaan nieuwe niveaugroepen.

Bij matige of onvoldoende ontwikkeling blijft de cursist langer in dezelfde niveaugroep, of wordt gevraagd de opleiding te verlaten. Cursisten met een snelle ontwikkeling kunnen één of meer niveaugroepen overslaan.

Nieuwe cursisten dienen altijd eerst een lichte voorselectie te volgen, waarop hun spelniveau wordt beoordeeld; daarbij is het niet van belang of je veel, of absoluut geen enkele spelervaring hebt. Na deze eerste selectiedag volgen Flitsdagen of Flitsweekends om vertrouwd te raken met de Methode Spolin.

Als deze goed doorlopen worden, volgen de wekelijkse lessen.

Wanneer de cursisten Fase IV (die 1 of 2 jaar duurt) met goed gevolg hebben doorlopen ontvangen ze, nadat hun spel beoordeeld is door een vakjury een certificaat, dat de mogelijkheid biedt uitgeselecteerd te worden voor de  productiegroep.

De productiegroep werkt 1 à 2 jaar onder begeleiding van Josja Hamann of van buitenaf aangetrokken regisseurs  aan voorstellingen, waarmee de cursisten zich regelmatig aan het publiek presenteren. Wanneer ook dit traject succesvol is, ontvangen ze opnieuw een certificaat en kunnen ze hun opleiding bij de Theater en Televisieopleiding Le Pavegnon als voltooid beschouwen.

Lees in de andere artikelen meer over de diverse onderdelen van het lesprogramma.

Let op: deze cursus wordt niet langer aangeboden!
Om toegelaten te worden tot de opleiding dient eerst de oriëntatiedag gevolgd te worden. Je kunt zo’n dag ook als een losse workshop zien. Door de persoonlijke en verrassende aanpak, waarbij deelnemers zichzelf qua spel nogal eens overtreffen, is deze dag voor de meeste mensen een heel bijzondere ervaring.

Let op: deze cursus wordt niet langer aangeboden!

Na de oriëntatiedag volgen de Fitsweekends.

Flitsweekends
Bestaan uit twee weekenden met in totaal 4 dagen, 8 lessen.

Let op: deze cursus wordt niet langer aangeboden!

Als de oriëntatiedag en de flitsweekend zijn gevolgd, kun je deelnemen aan de wekelijkse lessen. Je kunt op verschillende manieren deelnemen aan wekelijkse lessen:

Fase I, II, III en IV
Voor verschillende fase worden iedere week lessen gegeven op vaste avonden in de week.

De kosten bedragen € 350,- voor een blok van 10 lessen en € 650,- voor een blok van 20 lessen.

Vooropleiding
De vooropleiding is een speciaal traject voor iedereen die zich goed wil voorbereiden op de jaarlijkse audities van de toneelscholen. Als je de vooropleiding volgt, krijg je een hele dag per week les. De vooropleiding wordt in twee delen gegeven.

De lessen worden gegeven op vrijdag (10.00-13.00 en 14.00-17.00 uur). 6 uur per dag gedurende 12 weken.

Als alternatief is het mogelijk op afspraak een intensief traject te volgen voor drie avonden in de week. Heb je hiervoor interesse, vraag gerust naar de kosten en mogelijkheden voor dit traject.

Let op: deze cursus wordt niet langer aangeboden!
Is Fase IV met goed gevolg doorlopen, dan bestaat de kans geselecteerd te worden voor de Productiegroep.

Productiegroep
Data nader te bepalen
28 lessen van 3 uur
Minimaal 8 deelnemers
Kosten: € 850,-